Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:11:02
Oni nepøestanou,
dokud nás nezabijou, vid´?

1:11:08
Ne.
1:11:14
Promiò. . .
1:11:16
. . .že jsem tì do toho zatáhl.
1:11:21
A proè zrovna mì?
1:11:25
Jsi chytrej chlap.
Nepotøebovals mì.

1:11:31
Tak proè?
1:11:35
Možná mᚠpravdu.
1:11:39
Když jsem se vrátil,
vùbec nic jsem nemìl.

1:11:46
Ani život, ani žádnou nadìji.
1:11:50
Tys byla to jediný, co mi zbylo.
1:11:56
Musel jsem za tebou jít.
1:12:00
Musel jsem tì vidìt, abych
se ujistil, že nejsem v pekle.

1:12:06
Proè odtud nìkam neodjedeme?
1:12:09
- To nejde.
- Proè ne?

1:12:10
Sama jsi to øíkala.
Nepøestanou, dokud nás neoddìlají.

1:12:16
Co budeme dìlat?
1:12:18
Oddìláme je první.

náhled.
hledat.