Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:20:00
Je to jasný?
1:20:02
Jsi mrtvola.
1:20:03
Tak dopadne Johnny,
když nepøinesete peníze.

1:20:09
Tak co, souhlasíte?
1:20:11
Co je? Ztratil jste øeè?
1:20:15
Nìkterá rozhodnutí jsou tìžká.
1:20:17
Tak kde?
1:20:20
Dám vám vìdìt.
1:20:21
Ještì se ozvu.
1:20:29
Právì jste si pojistil
vlastní smrt na 130 tácù.

1:20:32
Nechápu, proè to dìláte.
1:20:35
Z principu?
1:20:38
Nechte toho, než se rozbreèím.
A øeknìte mu, že chci 70 tisíc.

1:20:43
Cože? Sedmdesát?
1:20:46
Jen 70 tisíc?
1:20:49
I moje obleky mají vyšší cenu!
1:20:55
Poslouchej: ´´Lod´, model
Ocean Ray Sundancer.

1:20:59
Pøístroj na výrobu ledu.
Plátìná stahovací støecha.

1:21:02
WC s podtlakovým splachováním.
Za 80 babek. ´´

1:21:09
Myslím, že ty prachy nedostane.
1:21:11
Chceš se vsadit?
1:21:12
Ne, nechci.
Už jsem prohrál 150 babek.

1:21:17
Za 150 babek si lod´ nekoupím.
1:21:20
S prázdnou a radši nechodí.
1:21:23
Hicksi, Leary!
1:21:25
My jsme Hollard a Van Owen
z inspekce ministra vnitra.

1:21:32
Co kdybyste odešli?
My tu ted´ nìkoho sledujeme.

1:21:35
Vystupte z vozu.
1:21:37
A proè?
1:21:38
Vystupte z vozu.
1:21:53
Co se sakra dìje?
1:21:55
Nevím.
1:21:57
Je tohle vᚠodznak, detektive?
1:21:59
Ten, co postrádáte?

náhled.
hledat.