Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:26:00
To je ale hnus!
Tak co je, Portere?

1:26:05
Øekni nám, kde je,
a mùžeme vypadnout, no tak!

1:26:08
Bude to!
1:26:18
Ted´ už je pozdì.
1:26:23
Nechce mluvit.
1:26:26
Jen se chce nechat mlátit.
1:26:33
Tady to je.
1:26:35
130 tisíc.
1:26:41
Blíž se k nim nedostaneš.
1:26:43
Ale mùžeme se dohodnout.
1:26:45
Øekni mi, kde je John
a budeš mít rychlou smrt.

1:26:49
Slibuju ti, že nebudeš muset
ochutnat svý levý varle.

1:26:56
Ale jestli bude mít jedinou
modøinu, potrvá to tøi týdny.

1:27:01
Udržím tì pøi životì, i kdybych
ti mìl dávat transfúze.

1:27:09
Tak kde je?
1:27:41
Já èekám.
1:27:47
Vaøila myšièka kašièku. . .

náhled.
hledat.