Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:27:01
Udržím tì pøi životì, i kdybych
ti mìl dávat transfúze.

1:27:09
Tak kde je?
1:27:41
Já èekám.
1:27:47
Vaøila myšièka kašièku. . .
1:28:02
Poslouchám.
1:28:15
Tomu dala. . .
1:28:21
Už to zaèíná vypadat
jako rostbíf.

1:28:26
Ještì mᚠosm prstù.
1:28:29
Pak postoupíme ke kolenùm.
1:28:30
A hádej, na co se zamìøíme pak.
1:28:34
Tak kde je?
1:28:46
Dvacet ètyøi. . .
1:28:49
Fieldingova 24.
1:28:52
Byt èíslo 11 .
1:28:57
Asi chápeš,
že ti zas tak úplnì nevìøím.


náhled.
hledat.