Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:32:30
Jdeme, Portere.
Byla to zábava. Tak zas nìkdy.

1:32:34
Vra se!
1:32:35
Ty dìvko!
1:32:37
Jdeme, Portere.
1:32:39
Kde ses tak dlouho zdržel?
1:32:43
Jdeme.
1:32:47
Vlez si tam, Portere.
1:32:49
Hodnej pejsek.
1:32:54
Proboha, co se ti stalo?
1:32:56
Dostal jsem nakládaèku.
1:32:58
Jsi v poøádku?
1:33:10
Ale mᚠty prachy.
1:33:11
Byla to hraèka.
1:33:17
Kampak to bude?
1:33:20
Prostì jed´.
1:33:27
Zajeli jsme si na snídani. . .
1:33:30
. . .do Kanady.
1:33:33
A taky jsme se na nìèem dohodli.
1:33:35
Když ona pøestane šlapat. . .
1:33:37
. . .já pøestanu zabíjet lidi.
1:33:41
Možná, že máme moc vysoké cíle.

náhled.
hledat.