Payback
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:33:10
Ale mᚠty prachy.
1:33:11
Byla to hraèka.
1:33:17
Kampak to bude?
1:33:20
Prostì jed´.
1:33:27
Zajeli jsme si na snídani. . .
1:33:30
. . .do Kanady.
1:33:33
A taky jsme se na nìèem dohodli.
1:33:35
Když ona pøestane šlapat. . .
1:33:37
. . .já pøestanu zabíjet lidi.
1:33:41
Možná, že máme moc vysoké cíle.

náhled.
hledat.