Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:02:27
אומרים שהזמן מאחה
את כל הפצעים

:02:30
אתם חושבים ש-5 חודשים
...ששכבתי על הגב

:02:35
לא הייתי מוותר
.על סגירת חשבון

:02:38
להיות בחור טוב
ולוותר

:02:42
בחורים טובים בסדר
שיש מישהו שמנצל אותם

:02:47
אבל הם תמיד
מסיימים אחרונים

:02:59
.ללכת שוב
:03:04
.תודה, אדוני
:03:07
!מה אתה עושה?! עוף מפה
:03:10
.תשתוק
.ריפאתי אותך

:03:15
.מזדיין
:03:22
?כמה אני חייב לך
.שני דולר ו 98 סנט

:03:43
!בן-זונה
.הסיגריות שלי


תצוגה.
הבא.