Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:12:35
.ואל עדיין רוצה לדבר איתך
:12:40
.מצטערת, חומד
:12:44
?להגיד לו שיתקשר שוב
:12:47
.לא. אדבר איתו
.לפחות כך אשתיק אותו

:12:56
?כרגיל. ואתה
:12:59
.כן, יופי, יופי
:13:02
?למה? אתה שם עכשיו
:13:08
.אל תילחץ, ואל
.כולנו נראים אותו הדבר להם

:13:13
".אותו צוות. אנשי "צ'א'ו'
.פעמיים בשבוע

:13:16
.ימי שלישי ושישי
.תמיד בין 11 ל 12, תמיד אותו נתיב

:13:20
.מכבסה סינית להלבנת כספים
:13:26
?כמה כסף במזוודה
:13:29
.בין 350 אלף לחצי מיליון
:13:36
?וכמה אתה צריך
:13:39
.נתחלק חצי-חצי
:13:41
לא. והתכוונתי, כמה אתה צריך
?כדי לחזור לעסקים

:13:49
.לחזור לארגון
:13:51
?כמה
:13:53
?אתה מתכוון לפירמה
.שיהיה

:13:55
.אלוהים
.אתה יודע הכול

:13:58
.שלום, חמודה

תצוגה.
הבא.