Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:13:02
?למה? אתה שם עכשיו
:13:08
.אל תילחץ, ואל
.כולנו נראים אותו הדבר להם

:13:13
".אותו צוות. אנשי "צ'א'ו'
.פעמיים בשבוע

:13:16
.ימי שלישי ושישי
.תמיד בין 11 ל 12, תמיד אותו נתיב

:13:20
.מכבסה סינית להלבנת כספים
:13:26
?כמה כסף במזוודה
:13:29
.בין 350 אלף לחצי מיליון
:13:36
?וכמה אתה צריך
:13:39
.נתחלק חצי-חצי
:13:41
לא. והתכוונתי, כמה אתה צריך
?כדי לחזור לעסקים

:13:49
.לחזור לארגון
:13:51
?כמה
:13:53
?אתה מתכוון לפירמה
.שיהיה

:13:55
.אלוהים
.אתה יודע הכול

:13:58
.שלום, חמודה
:14:02
.מאה ושלושים אלף
:14:12
,אנשי הצ'או לא ילכו למשטרה
.הם משאירים הכול במשפחה

:14:16
.הם לא חווים כאב כמונו
:14:19
שמת לב למשהו
?בקשר לטיפוסים האלה

:14:21
הם נראים מסוכנים. בטח
.כולם אשפי קונג-פו מזוינים

:14:25
?למה? פספסתי משהו
.הם לא הידקו חגורות-בטיחות

:14:31
.נשדוד אותם ביום שישי

תצוגה.
הבא.