Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:18:07
.אני לא מאמין
?אתה יודע מה, פורטר

:18:13
.זה מצחיק
:18:14
.זה יהרוג אותך
:18:19
.זה תמיד 140 אלף
:18:27
.מגיע לי דוקטורט על זה
:18:34
!אלוהים
! חכי עד שאזוז הצידה

:18:49
.הכול בסדר, בובה
:19:00
.היית שיגעון
.הכול בסדר תני את ה... בסדר

:19:04
.בסדר. תשמרי את האקדח
:19:06
.זהו. הכול בסדר
.בדיוק כמו שתכננו

:19:11
.קדימה. אל תתפרקי לי
:19:15
.זהו זה
:19:28
בטח יש לך המון שאלות
?שמתרוצצות לך בראש, מה

:19:38
.לין לא הבינה
:19:41
...אני לא יודע
:19:42
.אני מניח שנשים הן רגישות
.למאהבות של בעליהן

:19:49
?מה
:19:52
.לא הבנתי
:19:55
.בבקשה

תצוגה.
הבא.