Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:17:00
.לי זה מספיק
.אני יוצא לחופשה של כמה חודשים

:17:04
.חסר לי
!חסרים לי שישים אלף. מלוכסנים מזוינים

:17:09
.היינו צריכים להיכנס בהם
ביום שלישי

:17:11
!לעזאזל
:17:13
.יצאנו מזה בשלום
:17:16
.וגם הרווחנו משהו
:17:18
.תמיד תשמח בחלקך
.חוק מספר 1, ואל

:17:25
.1 כן, חוק מספר
:17:37
?מה
:17:45
.הכול בסדר
:17:48
!זה פשוט לא מספיק
:17:51
.זה לעולם לא מספיק
:17:53
,בובה
.תכניסי את הכסף לאוטו

:18:07
.אני לא מאמין
?אתה יודע מה, פורטר

:18:13
.זה מצחיק
:18:14
.זה יהרוג אותך
:18:19
.זה תמיד 140 אלף
:18:27
.מגיע לי דוקטורט על זה
:18:34
!אלוהים
! חכי עד שאזוז הצידה

:18:49
.הכול בסדר, בובה

תצוגה.
הבא.