Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:16:02
!ואל
:16:03
?!?מה
:16:20
,והבעיה כשמכסחים צ'או היא
.שכעבור שעה רוצים לעשות את זה שוב

:16:44
.מאה וארבעים אלף
:16:46
.מאה וארבעים כל אחד
:16:48
.בסך-הכול
:16:51
?בסך-הכול
:16:56
?כמה זה? שבעים אלף
.זה לא מספיק

:17:00
.לי זה מספיק
.אני יוצא לחופשה של כמה חודשים

:17:04
.חסר לי
!חסרים לי שישים אלף. מלוכסנים מזוינים

:17:09
.היינו צריכים להיכנס בהם
ביום שלישי

:17:11
!לעזאזל
:17:13
.יצאנו מזה בשלום
:17:16
.וגם הרווחנו משהו
:17:18
.תמיד תשמח בחלקך
.חוק מספר 1, ואל

:17:25
.1 כן, חוק מספר
:17:37
?מה
:17:45
.הכול בסדר
:17:48
!זה פשוט לא מספיק
:17:51
.זה לעולם לא מספיק
:17:53
,בובה
.תכניסי את הכסף לאוטו


תצוגה.
הבא.