Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:21:01
.בסדר, שיהיה
:21:06
!בן-זונה
:21:11
.קום. תסתובב
:21:13
.קום,קדימה
:21:19
?מה יש לנו כאן
:21:24
?כמה יש פה
:21:26
.אלפיים
:21:27
?מה זה
.הליום

:21:29
?מה חשבת
.זה הרואין

:21:40
.לעזאזל, לעזאזל
:21:44
.ואל רזניק
:21:47
? איפה הוא
:21:49
? אתה רוצה לדעת איפה הוא
:21:52
.הוא כאן
:21:54
.תסתכל. תזדיין
:21:56
.תשובה לא נכונה
:21:59
!בן-זונה
:22:02
.ואל רזניק
:22:06
.בחיים לא שמעתי עליו
:22:08
?מאין לך המעטפה והחומר
:22:11
.בחייך
.הם יהרגו אותי

:22:19
?ומה אתה חושב שאני אעשה
.תדאג בגללי

:22:24
.בחייך
.בסדר, בסדר, בסדר

:22:27
.סטגמן. סטגמן
.ארתור סטגמן, לעזאזל

:22:31
? איפה הוא
:22:34
.מוניות סאות'-אנד
:22:37
.רח' פארגאט
:22:42
.תודה
:22:45
.בבקשה

תצוגה.
הבא.