Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:50:23
!לעזאזל
:50:29
.עד לפעם הבאה, פורטר
:50:35
נראה שפורטר מצא לו
.חברים חדשים

:50:57
.לאט-לאט
.אני בסדר. לא אגיש תלונה

:51:00
?מי הם היו, חבר
.לא יודע. זה בסדר

:51:03
.זה אתם
:51:05
החבר שלנו סטגמן אומר שאתה
.יכול להשיג חבילת כסף

:51:08
,.250,000 ,ליתר דיוק
:51:11
.שבעים
:51:14
.בחייך, אל תעבוד עליי
:51:16
?מה אתה חושב שאנחנו
?אידיוטים

:51:20
אף אחד לא יעבור את זה
.בשביל 70 אלף

:51:22
.אנחנו לא אוהבים צרות
.אתה נראה כמו צרות צרורות

:51:26
.מצאנו בחורה מלאה בהרואין
:51:28
.היו סימני מאבק
.לא בטוח שמדובר במנת-יתר

:51:32
.אבל יש לנו עד
.אחד עם נחיר אחד בלבד

:51:34
?זוכר אותו
:51:37
.אל תדאג, פורטר
.אנחנו ניתן לך חסינות

:51:39
,מרחב פעולה
.כרטיס שחרור מהכלא

:51:42
כל מה שאתה צריך לעשות
.הוא להשיג את הכסף

:51:45
.אבל לא נוכל לעזור לך
:51:48
.זה יהיה בניגוד לחוק
?אתה מבין

:51:53
.זה הכסף שלי
.לא

:51:57
.זה הכסף שלנו, פורטר
:51:59
הכסף שלי ושל השותף שלי. אם
.תהיה ילד טוב, ניתן לך משהו


תצוגה.
הבא.