Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:57:03
?הוא פצוע קשה
:57:07
.הרופא יגיע כל רגע
:57:09
.זיבולים
:57:27
.אני בא, גבר
:57:32
!לעזאזל
:57:35
!לעזאזל
:57:44
! תיכנסי
:57:52
? איפה הוא
:57:53
.הלך. הוא הלך
:57:56
?הלך, מה
:58:01
.אני מכיר אותך
.את הזונה מהתמונה

:58:08
?מאין את מכירה אותו
:58:10
.הוא היה הנהג שלי
:58:16
.עכשיו אני הנהג שלך
:58:20
?אתה יודע מה אתה
:58:22
.ספרי לי
:58:24
...חזיר מכוער שמכה נשים
:58:26
.כי הוא לא מסוגל להעמיד את הזין
!כי הוא מבוהל מן הצל של עצמו

:58:31
...מה את אומרת
:58:32
.מה את אומרת
:58:33
אז כנראה את בת-מזל
.שעלתה בגורל

:58:39
ידעתי שאני מכיר
.את התחת הזה

:58:44
אני הולך לזיין אותך
.מכל הכיוונים


תצוגה.
הבא.