Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:58:01
.אני מכיר אותך
.את הזונה מהתמונה

:58:08
?מאין את מכירה אותו
:58:10
.הוא היה הנהג שלי
:58:16
.עכשיו אני הנהג שלך
:58:20
?אתה יודע מה אתה
:58:22
.ספרי לי
:58:24
...חזיר מכוער שמכה נשים
:58:26
.כי הוא לא מסוגל להעמיד את הזין
!כי הוא מבוהל מן הצל של עצמו

:58:31
...מה את אומרת
:58:32
.מה את אומרת
:58:33
אז כנראה את בת-מזל
.שעלתה בגורל

:58:39
ידעתי שאני מכיר
.את התחת הזה

:58:44
אני הולך לזיין אותך
.מכל הכיוונים

:59:17
.שכחתי את הסיגריות שלי
:59:29
...בסדר, ואל
:59:32
הפירמה הזו
?או איך שתקרא לזה, יש לה מנהל, נכון

:59:36
? מי
:59:38
.הם יהרגו אותי, פורטר
:59:40
?ומה אתה חושב שאני אעשה
.מוטב שתדאג בגללי

:59:45
.קדימה
.שמות

:59:48
.פרפקס וקרטר
.הם מנהלים את כל העיר

:59:53
? איפה אני מוצא אותם
:59:55
.פרפקס לא בעיר כרגע
:59:58
?ומה עם קרטר
?הוא בעיר


תצוגה.
הבא.