Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:59:17
.שכחתי את הסיגריות שלי
:59:29
...בסדר, ואל
:59:32
הפירמה הזו
?או איך שתקרא לזה, יש לה מנהל, נכון

:59:36
? מי
:59:38
.הם יהרגו אותי, פורטר
:59:40
?ומה אתה חושב שאני אעשה
.מוטב שתדאג בגללי

:59:45
.קדימה
.שמות

:59:48
.פרפקס וקרטר
.הם מנהלים את כל העיר

:59:53
? איפה אני מוצא אותם
:59:55
.פרפקס לא בעיר כרגע
:59:58
?ומה עם קרטר
?הוא בעיר

1:00:02
.זה לא יעזור לך
1:00:05
...אלוהים, בן-זונה
1:00:09
."פרדריק קרטר השקעות
.שדרות קומרס 120"

1:00:15
.תודה
1:00:18
!בסדר
1:00:20
.בסדר
!אני אעזור לך

1:00:25
.אתה מטורף
.מנסה להילחם בפירמה בגלל 70 אלף

1:00:29
.אבל אני אעזור לך
1:00:32
.הנה. תמשיך לדבר
1:00:36
.תודה
1:00:40
.אני יכול להכניס אותך לשם
.המקום מאובטח מאוד

1:00:43
? כמה אנשים שם
1:00:46
.אבטחה מהגיהינום
1:00:47
.אבל יש רק איש אחד בחוץ
.ולי יש דרך לעקוף אותו

1:00:55
!אתה מטורף
1:00:57
!אתה בן-זונה מטורף
1:00:59
.בגלל זה אני אוהב אותך

תצוגה.
הבא.