Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:00:02
.זה לא יעזור לך
1:00:05
...אלוהים, בן-זונה
1:00:09
."פרדריק קרטר השקעות
.שדרות קומרס 120"

1:00:15
.תודה
1:00:18
!בסדר
1:00:20
.בסדר
!אני אעזור לך

1:00:25
.אתה מטורף
.מנסה להילחם בפירמה בגלל 70 אלף

1:00:29
.אבל אני אעזור לך
1:00:32
.הנה. תמשיך לדבר
1:00:36
.תודה
1:00:40
.אני יכול להכניס אותך לשם
.המקום מאובטח מאוד

1:00:43
? כמה אנשים שם
1:00:46
.אבטחה מהגיהינום
1:00:47
.אבל יש רק איש אחד בחוץ
.ולי יש דרך לעקוף אותו

1:00:55
!אתה מטורף
1:00:57
!אתה בן-זונה מטורף
1:00:59
.בגלל זה אני אוהב אותך
1:01:02
? יש לך אש
1:01:05
? יש לך אש
1:01:11
?אז מה אתה שווה
1:01:13
!חכה
!תבדוק בכיס שלי

1:01:42
?הדירה הזו רשומה על שמך
1:01:49
.הפירמה
.הפירמה משלמת בעד הכול

1:01:53
.אני רוצה שתאספי את כל מה שאת צריכה
.ותגידי יפה שלום לדירה הזו


תצוגה.
הבא.