Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:01:02
? יש לך אש
1:01:05
? יש לך אש
1:01:11
?אז מה אתה שווה
1:01:13
!חכה
!תבדוק בכיס שלי

1:01:42
?הדירה הזו רשומה על שמך
1:01:49
.הפירמה
.הפירמה משלמת בעד הכול

1:01:53
.אני רוצה שתאספי את כל מה שאת צריכה
.ותגידי יפה שלום לדירה הזו

1:02:23
.זה בסדר, מותק
1:02:24
.זה בסדר, כלבלב
1:02:26
.הוא יחייה
?מה שלומך

1:02:36
.אני יודע
1:02:38
,זה לא מי יודע מה
.אבל לפחות כאן תהיי בטוחה

1:02:40
.איש לא יודע שאני כאן
.שבי. תתרווחי

1:02:59
?מה

תצוגה.
הבא.