Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:25:02
.צאו מן המכונית, בבקשה
1:25:05
?למה
1:25:06
.צאו מהמכונית, בלשים
1:25:21
?מה קורה, לעזאזל
1:25:24
.לא יודע
1:25:26
? זה התג שלך, בלש
1:25:27
?זה שדיווחת עליו שאבד
1:25:32
?איפה מצאתם אותו
1:25:33
?איפה בדיוק איבדת אותו
1:25:39
?זה שייך לך
1:25:47
.זה פורטר. עקוב אחריו
1:25:49
.לא אאבד את הבן-זונה
1:26:12
.תיכנס, פורטר
1:26:20
.סגור את הדלת
1:26:26
עכשיו תניח את האקדח
.על הריצפה

1:26:30
!לאט
1:26:36
אני הולך להסגיר אותך
.לפירמה, בעד פרס

1:26:40
ואולי הם יתרשמו ממני ויבקשו שאצטרף
.אליהם. ואז יתחילו החיים הטובים

1:26:45
.ביטוח רפואי
.ביטוח שיניים

1:26:48
.אכניס אותך לשם בדלת והראשית
1:26:51
.פורטר, בריא ושלם
1:26:54
...אלא אם כן תתחיל להשתולל
.אז איאלץ לטפל בך בעצמי


תצוגה.
הבא.