Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:24:00
?פרינציפ, או משהו
1:24:03
.תפסיק, תיכף אני מתחיל לבכות
?תגיד לו שזה שבעים, בסדר

1:24:09
?שבעים ? למה אתה מתכוון
?זה רק שבעים

1:24:12
? רק שבעים
1:24:14
לעזאזל, החליפות שלי
!שוות יותר מזה

1:24:20
תקשיב
אושן-ריי-סאנדאנסר

1:24:25
עם מייצר קוביות-קרח
חופה מקנבס

1:24:29
.שירותים עם שטיפת-ואקום
שמונים אלף דולר

1:24:35
.הוא לא ישיג את הכסף
1:24:37
?רוצה להתערב
1:24:38
.לא. לא רוצה להתערב
.כבר הפסדתי 150

1:24:44
.150 לא יקנו לי סירה
1:24:47
.חסר לו שלא יביא משהו
1:24:50
.היקס. לירי
1:24:52
.אנחנו הולנד וואן-אואן
.חקירות-פנים

1:24:59
?אתם מוכנים להתרחק
.אנחנו במארב

1:25:02
.צאו מן המכונית, בבקשה
1:25:05
?למה
1:25:06
.צאו מהמכונית, בלשים
1:25:21
?מה קורה, לעזאזל
1:25:24
.לא יודע
1:25:26
? זה התג שלך, בלש
1:25:27
?זה שדיווחת עליו שאבד
1:25:32
?איפה מצאתם אותו
1:25:33
?איפה בדיוק איבדת אותו
1:25:39
?זה שייך לך
1:25:47
.זה פורטר. עקוב אחריו
1:25:49
.לא אאבד את הבן-זונה

תצוגה.
הבא.