Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:23:02
.אמרתי לו את זה
1:23:05
.זיבולים
.אתה לא מחזיק בו

1:23:08
.לא ייתכן שאתה טיפש עד כדי כך
.אבא שלי מעולם לא קנה לי פרארי

1:23:12
אני נאלצתי לגנוב
.את הפרארי והראשון שלי

1:23:14
יופי של כיתוב
.על מחזיק-המפתחות

1:23:17
.קצת רגשני
?רוצה שאקרא אותו

1:23:20
.אתה בן-אדם מת, פורטר
.איש לא מתעסק עם המשפחה שלי

1:23:24
? שמעת אותי
1:23:26
.אתה בן-אדם מת
1:23:27
....זה יהיה ג'וני, מר ברונסון
.אלא אם כן תגיע עם הכסף

1:23:33
?זה כן
1:23:35
?מה קרה
?בלעת את הלשון

1:23:39
,יש החלטות שהן קשות
.מר ברונסון

1:23:42
?איפה
1:23:44
.אודיע לך
1:23:45
.אהיה בקשר
1:23:54
,כרגע קבעת את מותך
.בעד 130,000 דולר

1:23:57
.אני לא מבין את זה
?מה זה

1:24:00
?פרינציפ, או משהו
1:24:03
.תפסיק, תיכף אני מתחיל לבכות
?תגיד לו שזה שבעים, בסדר

1:24:09
?שבעים ? למה אתה מתכוון
?זה רק שבעים

1:24:12
? רק שבעים
1:24:14
לעזאזל, החליפות שלי
!שוות יותר מזה

1:24:20
תקשיב
אושן-ריי-סאנדאנסר

1:24:25
עם מייצר קוביות-קרח
חופה מקנבס

1:24:29
.שירותים עם שטיפת-ואקום
שמונים אלף דולר

1:24:35
.הוא לא ישיג את הכסף
1:24:37
?רוצה להתערב
1:24:38
.לא. לא רוצה להתערב
.כבר הפסדתי 150

1:24:44
.150 לא יקנו לי סירה
1:24:47
.חסר לו שלא יביא משהו
1:24:50
.היקס. לירי
1:24:52
.אנחנו הולנד וואן-אואן
.חקירות-פנים

1:24:59
?אתם מוכנים להתרחק
.אנחנו במארב


תצוגה.
הבא.