Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:22:06
.מדבר פורטר
.יש לך ביצים, פורטר

1:22:09
.מתברר שאתה ממש קוץ בתחת
.יתוש

1:22:13
כדי להיפטר ממך
.אחבוט בך עם 130,000

1:22:17
...זה לא מאה
1:22:22
?מה אתה עושה, לעזאזל
?פרפקס

1:22:24
.זה בסדר
.הוא רק הורג את המזוודות שלי מעור תנין

1:22:28
.ויורה בחליפות שלי
.רשעות לשמה

1:22:31
! ממש רשעות, בן-אדם
1:22:33
...אתם לא מקשיבים
.זה לא 130

1:22:36
.תקשיב אתה
1:22:37
אשיג לך את הכסף שלך, אבל
.לא תחייה בשביל ליהנות ממנו

1:22:41
.תן לי לדאוג לזה
1:22:43
הנה מה שנעשה: אני רוצה
.שתביא את הכסף בעצמך

1:22:47
.אתה חתיכת אופטימיסט
1:22:49
מה גורם לך לחשוב
?שאביא את הכסף בעצמי

1:22:53
אם לא, לעולם
.לא תראה שוב את ג'וני הקטן

1:22:57
הוא לא חזר מהקרב
?אתמול, נכון

1:22:59
,הוא בחור נאה, אבל לדעתי
.אתה מפנק אותו יותר מדי

1:23:02
.אמרתי לו את זה
1:23:05
.זיבולים
.אתה לא מחזיק בו

1:23:08
.לא ייתכן שאתה טיפש עד כדי כך
.אבא שלי מעולם לא קנה לי פרארי

1:23:12
אני נאלצתי לגנוב
.את הפרארי והראשון שלי

1:23:14
יופי של כיתוב
.על מחזיק-המפתחות

1:23:17
.קצת רגשני
?רוצה שאקרא אותו

1:23:20
.אתה בן-אדם מת, פורטר
.איש לא מתעסק עם המשפחה שלי

1:23:24
? שמעת אותי
1:23:26
.אתה בן-אדם מת
1:23:27
....זה יהיה ג'וני, מר ברונסון
.אלא אם כן תגיע עם הכסף

1:23:33
?זה כן
1:23:35
?מה קרה
?בלעת את הלשון

1:23:39
,יש החלטות שהן קשות
.מר ברונסון

1:23:42
?איפה
1:23:44
.אודיע לך
1:23:45
.אהיה בקשר
1:23:54
,כרגע קבעת את מותך
.בעד 130,000 דולר

1:23:57
.אני לא מבין את זה
?מה זה


תצוגה.
הבא.