Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:21:02
?ומה אתה רוצה שאני אעשה
?שאעמוד על הראש

1:21:08
.אני רוצה שתעשה לי טובה
.תתקשר למר ברונסון

1:21:12
תראה מה אפשר לעשות
.כדי להחזיר לי את כספי

1:21:17
.הוא נתן לקרטר למות
1:21:20
אבל אולי מוטב היה לו למות
.לממזר עם השיניים

1:21:24
.הוא בטח ייתן גם לי למות
1:21:26
לא. עם קרטר
.הוא חשב שאני מבלף

1:21:29
.נסה אותו
.אולי תגלה שהוא יותר פתוח משאתה חושב

1:21:35
.בסדר
1:21:38
.שניכם מפוטרים
1:21:44
.אז זה ככה
1:21:46
...אני עומד בסלון שלי
.יש כאן אחד בשם פורטר

1:21:50
שאומר שהוא מצפה ממך
.לשלם לו, במוקדם או במאוחר

1:21:55
.כמובן
1:21:57
.הוא רוצה לדבר איתך
1:21:59
.תעביר לדיבורית
1:22:06
.מדבר פורטר
.יש לך ביצים, פורטר

1:22:09
.מתברר שאתה ממש קוץ בתחת
.יתוש

1:22:13
כדי להיפטר ממך
.אחבוט בך עם 130,000

1:22:17
...זה לא מאה
1:22:22
?מה אתה עושה, לעזאזל
?פרפקס

1:22:24
.זה בסדר
.הוא רק הורג את המזוודות שלי מעור תנין

1:22:28
.ויורה בחליפות שלי
.רשעות לשמה

1:22:31
! ממש רשעות, בן-אדם
1:22:33
...אתם לא מקשיבים
.זה לא 130

1:22:36
.תקשיב אתה
1:22:37
אשיג לך את הכסף שלך, אבל
.לא תחייה בשביל ליהנות ממנו

1:22:41
.תן לי לדאוג לזה
1:22:43
הנה מה שנעשה: אני רוצה
.שתביא את הכסף בעצמך

1:22:47
.אתה חתיכת אופטימיסט
1:22:49
מה גורם לך לחשוב
?שאביא את הכסף בעצמי

1:22:53
אם לא, לעולם
.לא תראה שוב את ג'וני הקטן

1:22:57
הוא לא חזר מהקרב
?אתמול, נכון

1:22:59
,הוא בחור נאה, אבל לדעתי
.אתה מפנק אותו יותר מדי


תצוגה.
הבא.