Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:31:24
.אני מחכה
1:31:30
...השפן הקטן שכח לסגור הדלת
1:31:47
.אני מקשיב
1:31:59
...הצטנן, המסכן, וקיבל נזלת
1:32:06
.זה מתחיל להיראות כמו צלי
1:32:12
.עוד שמונה
1:32:14
.ואז נעבור לברכיים
1:32:16
אתה יכול לנחש
.לאן נעבור משם

1:32:19
? איפה הוא
1:32:32
24 'מס
1:32:35
.24 'רח' פילדינג מס
1:32:38
11 דירה
1:32:43
ודאי תבין אותי
.אם לא אסמוך עליך לגמרי

1:32:49
.תכניסו אותו לתא-המטען
.ניקח אותו איתנו

1:32:53
.קדימה, בחור קשוח

תצוגה.
הבא.