Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:30:03
.הוא לא רוצה להגיד כלום
1:30:06
.הוא רק רוצה לחטוף מכות
.זה הכול

1:30:14
.הנה
1:30:15
.130,000 דולר
1:30:21
לעולם לא תתקרב אליהם
.יותר מעכשיו

1:30:24
.אבל אעשה איתך עסקה
1:30:26
תגיד לי איפה ג'ון
.ואגמור אותך במהירות

1:30:30
אני מבטיח שלא תיאלץ לגלות
.מה טעמה של הביצה השמאלית שלך

1:30:37
אבל אם אמצא עליו ולו סימן אחד
.אדאג שזה יימשך שלושה שבועות

1:30:42
אם יהיה צורך, אתן לך
.עירוי דם כדי שתישאר בחיים

1:30:51
? איפה הוא
1:31:24
.אני מחכה
1:31:30
...השפן הקטן שכח לסגור הדלת
1:31:47
.אני מקשיב
1:31:59
...הצטנן, המסכן, וקיבל נזלת

תצוגה.
הבא.