Payback
prev.
play.
mark.
next.

:05:05
100. . .
:05:06
. . .200. . .
:05:08
. . .300!
:05:09
Ugodan vam dan, g. Johnson.
:05:12
Odlièno vam pristaje!
:05:14
Kako plaæate?
:05:33
ZALAGAONICA
:05:47
Dat æu vam 900 dolara.
:05:50
Dajte da vidim onaj Magnum.
:05:55
Da, taj.
:06:19
Petsto i pištolj.
:06:23
Trebam vidjeti neku ispravu.
:06:26
Naravno.
:06:40
Žalim, g. Johnson.
Kartica je poništena.

:06:44
Nemoguæe.
:06:45
Dvaput sam provjeravao.
Možete li drukèije platiti?

:06:48
Pokušajte ponovno.

prev.
next.