Payback
prev.
play.
mark.
next.

:06:19
Petsto i pištolj.
:06:23
Trebam vidjeti neku ispravu.
:06:26
Naravno.
:06:40
Žalim, g. Johnson.
Kartica je poništena.

:06:44
Nemoguæe.
:06:45
Dvaput sam provjeravao.
Možete li drukèije platiti?

:06:48
Pokušajte ponovno.
:07:57
Stare navike teško nestaju.

prev.
next.