Payback
prev.
play.
mark.
next.

:18:03
Pa prièekaj da se maknem,
jebi ga!

:18:17
Sve je u redu, dušo.
:18:27
Bila si sjajna, super.
Daj mi ga. . .

:18:31
U redu, zadrži ga.
:18:33
Sve je u redu, toèno po planu.
:18:38
Nemoj mi se sad raspasti.
:18:42
Tako treba. . .
:18:54
Sigurno ti glava
bruji od pitanja.

:19:04
Lynn ipak nije razumjela.
:19:07
Ne znam, stari. . .
:19:08
Žene èudno reagiraju
na ljubavnice.

:19:14
Što?
:19:17
Nisam èuo.
:19:20
Tako je.
:19:52
Ma dajte, gðice Porter!
Neæu èekati cijeli dan!


prev.
next.