Payback
prev.
play.
mark.
next.

:19:04
Lynn ipak nije razumjela.
:19:07
Ne znam, stari. . .
:19:08
Žene èudno reagiraju
na ljubavnice.

:19:14
Što?
:19:17
Nisam èuo.
:19:20
Tako je.
:19:52
Ma dajte, gðice Porter!
Neæu èekati cijeli dan!

:20:16
Je li gospoðica Porter ovdje?
:20:18
Gospoða Porter!
:20:23
Svejedno.
:20:28
Jebeni gade!
:20:33
Diži se! Okreni se.
:20:35
Hajde.
:20:41
Koliko tu imamo, ha?
:20:45
Koliko ima?
:20:47
Dva soma.
:20:49
- Što je unutra?
- Helij!

:20:51
Što si mislio?!
Pa heroin!


prev.
next.