Payback
prev.
play.
mark.
next.

:38:03
To mu se sigurno
neæe svidjeti.

:38:07
Poðe li naopako, pa te uhvate,
pitat æe te tko ti je rekao za hotel.

:38:11
Zašto uopæe razgovaramo o
tome? Znaš da ne bih cinkao.

:38:14
- Neæu govoriti.
- Ali što ako te budu muèili?

:38:18
Reæi æu da me uputio tip s taksi
centrale, Stegman.

:38:26
HoteI"Oakwood Arms", ugao
Uniona i 1 7. ulice.

:38:59
Bok, Val!
:39:03
Gdje je moja lova?
:39:10
Nije tamo. Uzeo sam tvoj
pištolj.

:39:12
Ovdje je.
Izgledaš kao profesionalka.

:39:14
Budeš li šutjela, mirno æeš
otiæi odavde.

:39:21
Hoæu svojih 70 somova.
:39:24
Trenutaèno ih nemam.
:39:27
- Gdje su?
- Svih 130 tisuæa dao sam Udruzi.

:39:32
Sve sam im dao.
:39:36
Priznaj da si dao novac koji
ti ne pripada. I zatraži ga natrag.

:39:40
Ma ne mogu tako.
Ne poznaješ te. . .

:39:45
Ionako æeš me ubiti,
bez obzira na novac.

:39:49
No dobro, dat æu ti lovu!
:39:51
Samo mi daj par dana vremena.
Što to radiš?

:39:55
Sutra u podne.
:39:57
Reci"da" .
:39:59
Da.

prev.
next.