Payback
prev.
play.
mark.
next.

:39:03
Gdje je moja lova?
:39:10
Nije tamo. Uzeo sam tvoj
pištolj.

:39:12
Ovdje je.
Izgledaš kao profesionalka.

:39:14
Budeš li šutjela, mirno æeš
otiæi odavde.

:39:21
Hoæu svojih 70 somova.
:39:24
Trenutaèno ih nemam.
:39:27
- Gdje su?
- Svih 130 tisuæa dao sam Udruzi.

:39:32
Sve sam im dao.
:39:36
Priznaj da si dao novac koji
ti ne pripada. I zatraži ga natrag.

:39:40
Ma ne mogu tako.
Ne poznaješ te. . .

:39:45
Ionako æeš me ubiti,
bez obzira na novac.

:39:49
No dobro, dat æu ti lovu!
:39:51
Samo mi daj par dana vremena.
Što to radiš?

:39:55
Sutra u podne.
:39:57
Reci"da" .
:39:59
Da.
:40:01
Ovo možda zvuèi ludo, ali. . .
Valjda se ne ljutiš?

:40:04
Uèinio sam ono što sam morao.
Valjda shvaæaš.

:40:08
Da, shvaæam da si. . .
:40:09
Nemojte!
:40:12
Molim vas.
:40:14
Dopustite meni.
:40:23
Isuse!
:40:33
Kuèko!
:40:36
Pusti žensku da radi.
:40:51
Volim te, dušo!
:40:54
Voljet æu te vrlo dugo. . .

prev.
next.