Payback
prev.
play.
mark.
next.

:43:03
Phillip kaže da je tip stigao
u grad kako bi te ubio.

:43:08
A ti tvrdiš da je sam i da je
profesionalni pljaèkaš. Toèno?

:43:12
Da, pljaèka isporuke plaæe,
banke, takve stvari.

:43:16
- Kako se zove?
- Porter.

:43:20
I kako još?
:43:27
Ne znam, uvijek za sebe
kaže samo da je Porter.

:43:42
Gdje si nabavio onih
130 tisuæa dolara?

:43:50
Zato je došao u grad, ha?
:43:53
Zbog tih 130 tisuæa koje
si dao nama?

:43:55
Da, gospodine. Ali njegovih je
samo 70 tisuæa.

:43:59
Nikad te nismo pitali
odakle ti novac. To se nas ne tièe.

:44:04
No èini se da su to sad
ipak postala naša posla.

:44:10
Evo dosjea, g. Carter.
:44:19
Shvaæaš li koliko vrijediš
Organizaciji, Resnick?

:44:25
Sadist si, nemaš obzira.
To je katkad korisno.

:44:30
Ali sad si dopustio da tvoj privatni
život bude opasan za nas.

:44:38
Naš djelatnik mora biti
žilav i pouzdan.

:44:43
Prepustimo li ti da
sam riješiš svoj problem. . .

:44:48
. . .više ne bi bilo dvojbe. . .
:44:52
. . .da si osoba kakvu
trebamo.

:44:54
Hoæu.
:44:55
Sredit æu ja to, g. Carter.
:44:58
Super.
:44:59
No dok se to ne sredi,
iseli se iz"Oakwood Armsa" .


prev.
next.