Payback
prev.
play.
mark.
next.

:50:04
To je naš novac!
:50:05
Pripada meni i mojem partneru.
Budi dobar i dobit æeš dio.

:50:09
Neæe biti teško.
:50:11
Jasno?
:50:13
- Skužio je.
- Jasno?

:50:16
- Samo polako. Èujemo se.
- Dakako.

:50:19
Kakav krelac!
:50:21
Jebi ga.
:50:22
Pokvareni murjaci!
:50:24
Ima li uopæe drukèijih?
:50:27
Da sam bio samo malo gluplji,
mogao sam se zaposliti na policiji.

:50:33
DETEKTIV
POLICIJA

:51:02
Zaboga, trebaš lijeèniku!
:51:06
- Peæi æe.
- Samo ti oèisti ranu.

:51:10
Drži ovdje.
:51:24
Ja æu.
:51:31
Reci mi nešto. . .
:51:36
Kad si odluèio otiæi? One
noæi kad smo spavali zajedno?

:51:41
Ne.
:51:44
Iduæi dan, kad sam te
morao voziti na posao.

:51:52
Trebao si zatražiti da
prestanem raditi.

:51:58
A ti mene da te odvezem
negdje drugdje.


prev.
next.