Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:23:02
Zatvori vrata.
1:23:08
Stavi pljucu na pod.
1:23:12
Polako!
1:23:17
Predat æu te Udruzi i
dobiti nagradu.

1:23:21
Možda æu ih tako zadiviti da æe me
uèlaniti. Pa æe mi biti divno!

1:23:26
Zdravstveno osiguranje.
Zubari.

1:23:29
Ušetat æu se s tobom unutra!
1:23:32
Porter na pladnju!
1:23:35
Osim ako ne budeš nestašan.
U tom æu te sluèaju osobno srediti.

1:23:43
Neæeš me valjda ubiti,
jebi ga?

1:23:53
Pusti ga!
1:23:56
Smjesta!
1:24:02
Haba, haba, haba. . .

prev.
next.