Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:22:06
Koji se vrag dogaða?!
1:22:08
Ne znam.
1:22:10
Je li to vaša znaèka,
detektive?

1:22:12
Prijavili ste da je nestala.
1:22:16
Gdje ste je našli?
1:22:17
A gdje si je toèno izgubio?
1:22:23
Je li ovo tvoje?
1:22:30
Eno Portera! Slijedi ga!
1:22:32
Vidim gada!
1:22:54
Upadaj, Porter!
1:23:02
Zatvori vrata.
1:23:08
Stavi pljucu na pod.
1:23:12
Polako!
1:23:17
Predat æu te Udruzi i
dobiti nagradu.

1:23:21
Možda æu ih tako zadiviti da æe me
uèlaniti. Pa æe mi biti divno!

1:23:26
Zdravstveno osiguranje.
Zubari.

1:23:29
Ušetat æu se s tobom unutra!
1:23:32
Porter na pladnju!
1:23:35
Osim ako ne budeš nestašan.
U tom æu te sluèaju osobno srediti.

1:23:43
Neæeš me valjda ubiti,
jebi ga?

1:23:53
Pusti ga!
1:23:56
Smjesta!

prev.
next.