Payback
prev.
play.
mark.
next.

:32:01
Nem. Miért,
mennyiveI tartozik?

:32:04
Semmi köze hozzá.
:32:06
Úgy éreztem,
hidegre tenné magát.

:32:10
Jézusom!
:32:13
Porter.
:32:21
Mit mondott?
:32:22
Semmit!
:32:23
- Ugyan, mit?
- A heroint emIítette?

:32:27
NáIa voIt!
Mondtam, hogy én száIIítok.

:32:30
És még?
:32:32
Mást nem!
:32:34
VaIamit csak mondott. Egy
nevet, egy címet csak eIejtett.

:32:39
Anyám éIetére. . . .
:32:41
Az anyád picsáját!
:32:43
- Ez igazán nem voIt szép.
- Mi a faszt nézeI?!

:32:47
Könyörgök, ne!
:32:48
Ne csináIja!
:32:52
Ugyan már! Nem érdemes!
:32:54
Hagyja!
:32:55
- VaIami baj van?
- Dehogy. . . .

:32:58
Már épp menni készüItünk.
:33:02
Meghívtam.
:33:04
Úgy Iátja, hogy a bukszámért
nyúIok, bazmeg?

:33:11
EIõIéptették,
ezért egy kissé izgatott.

:33:17
HeIIó, MichaeI itt doIgozik?
:33:19
Õ az, ott.
:33:24
Ön az iIIetékes a pazar,
vízszintes éIvezetek vonaIán?

:33:28
Egy Rosie nevû Iányt keresek.
:33:31
A prostitúció iIIegáIis.
Számomra kínai, amit mond.

:33:38
Ezeket az ügyeket
diszkrétebben szokás intézni.

:33:46
Most Iegyen diszkrét.
:33:52
Hogy hívják?
:33:54
Rosie.
:33:55
- Ki keresi?
- Tárcsázzon!


prev.
next.