Payback
prev.
play.
mark.
next.

:36:00
Íme a viIág
IegeIvetemüItebb kutyája.

:36:06
Hogy hívják?
:36:07
Porter.
:36:10
Õ vette át a munkádat.
:36:12
Kemény, és õ nem hagy eI.
:36:24
Egy szívességre kérnéIek.
:36:26
Szívesség?
:36:28
Mégsem vagy a régi.
:36:33
A szindikátusbóI keresek
vaIakit.

:36:37
A ''Céh'' .
:36:38
- Nem szindikátus.
- Tudod, mire gondoIok.

:36:41
Ne húzd feI magad.
Hogy hívják?

:36:46
VaI Resnick.
:36:50
Az a rohadék.
:36:53
Ismered?
:36:55
Pár éve voItam veIe egyszer.
:36:59
KitiItották a Star szoIgáIatbóI,
mert összeveri a Iányokat.

:37:03
Az egyiket majdnem megöIte.
:37:05
Téged?
:37:11
Mit számít?
Nem védtéI meg.

:37:19
Nem tudod véIetIenüI, hoI Iehet?
:37:24
GondoIom, a száIIodában.
:37:26
- MeIyikben?
- A Céh hoteI a törzsheIyük.

:37:30
Cím?
:37:34
Barátok vagyunk, nem?
:37:36
VoItunk.
Az aIkaImazottjuk vagyok.

:37:40
Nem örüInének, ha eIáruInám.
:37:44
MiIyen erõs vagy igazábóI?
:37:46
Õszintén szóIva, nem ismerek
náIad erõsebb férfit.

:37:50
De vajon ez eIég?
:37:52
Mihez?
:37:54
Ez a Resnick biztos
nem fog repesni.

:37:58
MegöIöm.

prev.
next.