Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:07:44
Trudno się wyzbyć starych nawyków.
:07:48
A one potrafią nieźle dokopać.
:07:53
Małżeństwo jest super.
:08:22
Porter.
:08:24
Ty żyjesz.
:08:29
Co teraz? Zabijesz mnie?

podgląd.
następnego.