Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:08:22
Porter.
:08:24
Ty żyjesz.
:08:29
Co teraz? Zabijesz mnie?
:09:36
Nie teraz.
:09:42
Zaczynasz odwyk.

podgląd.
następnego.