Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:09:36
Nie teraz.
:09:42
Zaczynasz odwyk.

podgląd.
następnego.