Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:31:01
Coś wymyśIimy.
:31:04
Jak się nazywa?
:31:06
Powiedział, że Porter.
:31:11
Powiedział, że chodzi
mu o Portera?

:31:14
Nie, że nazywa się Porter.
:31:21
Wiesz co? Nie chciałbym,
żeby szukał mnie.

:31:25
- Wiem, co czujesz.
- A co ze mną, ja się nie Iiczę?

:31:29
Mam przyjaciół.
Wystarczy, że go wskażę.

:31:32
Wykręcę numer,
podam nazwisko i już po nim.

:31:35
Tym razem na dobre!
:31:37
Nie tak głośno.
:31:40
Wszystko w porządku.
:31:42
Co powiedział?
:31:44
Powiedział, że wisisz mu forsę.
:31:47
Nic więcej?
:31:48
Nie. A co?
IIe jesteś mu winien?

:31:51
Nie twój zasrany interes.
:31:54
Boję się tyIko,
że będzie chciał cię zabić.

:31:57
Jezu.
:32:00
Porter.
:32:08
Co mu powiedziałeś?
:32:10
Nic.
:32:11
- A co mogłem powiedzieć?
- Powiedziałeś o forsie i heroinie?

:32:15
Przyniósł ją.
Powiedziałem, że to moja.

:32:18
Nic więcej?
:32:19
Nic więcej nie wiem.
:32:21
Musiałeś coś powiedzieć.
Nazwisko kogoś, kto mnie zna.

:32:26
Przysięgam na moją matkę.
:32:28
Pieprzę twoją matkę.
:32:30
- To nieładnie. Uspokój się.
- Na co się gapisz?

:32:35
Przestań.
:32:36
Na co się, kurwa, gapisz?
:32:40
Daj spokój.
:32:42
Przestań.
:32:43
- Daj spokój.
- Coś się stało?

:32:46
Właśnie wychodziIiśmy.
:32:49
Wiesz, VaI, ja zapłacę.
:32:52
A czy ja sięgam po portfeI?
:32:58
Przepraszam. Właśnie dostał
awans, więc się trochę spiął.


podgląd.
następnego.