Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:33:04
Gdzie znajdę MichaeIa?
:33:06
Jest tam.
:33:12
Podobno jesteś specjaIistą
od drogich łóżkowych używek.

:33:15
Szukam Rosie.
:33:18
Prostytucja jest nieIegaIna.
Nie rozumiem, o czym mówisz.

:33:25
ZwykIe załatwia się
to dyskretniej.

:33:33
Bądź dyskretny.
:33:40
Jak ma na imię?
:33:41
Rosie.
:33:42
- Pana nazwisko?
- Zadzwoń.

:33:54
Rosie?
:33:55
Daj słuchawkę.
:33:59
To dIa ciebie.
:34:03
Kto mówi?
:34:05
Porter.
:34:06
Niemożliwe, złotko,
Porter nie żyje.

:34:09
Woziłem cię. PiInowałem
bezpieczeństwa pracy.

:34:13
Porter?
:34:28
Po co rozdrapywać stare rany?
:34:31
Nie musiałem.
:34:36
Chyba miałem do niej słabość.

podgląd.
następnego.