Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:41:00
Czekaj z forsą na rogu
Siódmej i FrankIina.

:41:10
Skąd to wziąłeś?
:41:13
ZnaIazłem u jakiejś dziwki.
Poznałem cię. . .

:41:16
i pomyśIałem,
że może się przydać.

:41:18
Pobiłeś ją?
:41:21
Pobiłeś tę dziwkę?
:41:23
Czy to ważne?
:41:33
Mam woIną chwiIę.
:41:36
Więc ugotuj jajka.
:41:45
Podobno masz kłopoty
i potrzebujesz pomocy.

:41:49
Tak.
:41:51
Czy to ten probIem. . .
:41:53
załatwił naszą
ochronę w Oakwood?

:41:57
Potem włamał się do mnie.
:41:58
Jest takie powiedzenie,
które bardzo Iubię. . .

:42:02
''Nie sraj tam, gdzie jesz'' .
:42:06
AIbo ''mieszkasz'' .
:42:08
''Nie sraj tam, gdzie mieszkasz'' .
:42:10
Tak Iepiej.
:42:12
Przykro mi, panie Carter.
:42:13
Mamy trzy wyjścia.
:42:16
Pierwsze: pomóc ci.
Drugie: pozwoIić tobie to załatwić.

:42:21
Trzecie: usunąć cię.
:42:28
ZainwestowaIiśmy w ciebie.
Czas, pieniądze i szkoIenie.

:42:33
Pomagając ci. . .
:42:36
chronimy własną inwestycję.
:42:39
A to się zawsze opłaca.
:42:42
Tak, panie Carter.
:42:44
Nie będzie pan żałował.
:42:50
PhiIip mówił,
że ktoś chce cię zabić.

:42:55
Według ciebie to złodziej,
i działa w pojedynkę.

:42:59
Kradnie wypłaty i napada na banki.

podgląd.
następnego.