Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:42:02
''Nie sraj tam, gdzie jesz'' .
:42:06
AIbo ''mieszkasz'' .
:42:08
''Nie sraj tam, gdzie mieszkasz'' .
:42:10
Tak Iepiej.
:42:12
Przykro mi, panie Carter.
:42:13
Mamy trzy wyjścia.
:42:16
Pierwsze: pomóc ci.
Drugie: pozwoIić tobie to załatwić.

:42:21
Trzecie: usunąć cię.
:42:28
ZainwestowaIiśmy w ciebie.
Czas, pieniądze i szkoIenie.

:42:33
Pomagając ci. . .
:42:36
chronimy własną inwestycję.
:42:39
A to się zawsze opłaca.
:42:42
Tak, panie Carter.
:42:44
Nie będzie pan żałował.
:42:50
PhiIip mówił,
że ktoś chce cię zabić.

:42:55
Według ciebie to złodziej,
i działa w pojedynkę.

:42:59
Kradnie wypłaty i napada na banki.
:43:04
- Jak się nazywa?
- Porter.

:43:07
Jak ma na imię?
:43:14
Nie wiem. Wszyscy
mówiIi o nim, Porter.

:43:29
Skąd wziąłeś 1 30.000 doIarów?
:43:37
O to chodzi temu facetowi?
:43:40
1 30.000 doIarów,
które nam oddałeś.

:43:43
Tak. AIe tyIko 70 było jego.
:43:46
Nie pytaIiśmy, skąd wziąłeś forsę.
To nie nasza sprawa.

:43:51
AIe teraz zaczyna
nas to interesować.

:43:57
Oto jego akta.

podgląd.
następnego.