Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:43:04
- Jak się nazywa?
- Porter.

:43:07
Jak ma na imię?
:43:14
Nie wiem. Wszyscy
mówiIi o nim, Porter.

:43:29
Skąd wziąłeś 1 30.000 doIarów?
:43:37
O to chodzi temu facetowi?
:43:40
1 30.000 doIarów,
które nam oddałeś.

:43:43
Tak. AIe tyIko 70 było jego.
:43:46
Nie pytaIiśmy, skąd wziąłeś forsę.
To nie nasza sprawa.

:43:51
AIe teraz zaczyna
nas to interesować.

:43:57
Oto jego akta.
:44:06
Wiesz, iIe jesteś dIa nas wart?
:44:12
Jesteś sadystą. Nie masz
skrupułów. To się przydaje.

:44:18
AIe teraz, twoje życie osobiste
jest dIa nas zagrożeniem.

:44:25
Nasi Iudzie muszą być
twardzi i opanowani.

:44:31
JeśIi załatwisz tę sprawę sam. . .
:44:35
będziemy pewni. . .
:44:39
że taki właśnie jesteś.
:44:41
Chciałbym.
:44:42
Chciałbym załatwić to sam.
:44:45
Świetnie.
:44:47
Dopóki się z tym nie uporasz,
wynieś się z Oakwood Arms.

:44:53
AIe dokąd?
:44:55
Nie życzę sobie
przykrości w hoteIu.

:44:59
Tak jest.

podgląd.
następnego.