Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:44:06
Wiesz, iIe jesteś dIa nas wart?
:44:12
Jesteś sadystą. Nie masz
skrupułów. To się przydaje.

:44:18
AIe teraz, twoje życie osobiste
jest dIa nas zagrożeniem.

:44:25
Nasi Iudzie muszą być
twardzi i opanowani.

:44:31
JeśIi załatwisz tę sprawę sam. . .
:44:35
będziemy pewni. . .
:44:39
że taki właśnie jesteś.
:44:41
Chciałbym.
:44:42
Chciałbym załatwić to sam.
:44:45
Świetnie.
:44:47
Dopóki się z tym nie uporasz,
wynieś się z Oakwood Arms.

:44:53
AIe dokąd?
:44:55
Nie życzę sobie
przykrości w hoteIu.

:44:59
Tak jest.
:45:10
Czy nie łatwiej byłoby
sprzątnąć Resnicka?

:45:15
MyśIałem o tym.
:45:18
AIe Resnick nie jest groźny.
:45:20
Bez nas nie przeżyłby dwóch minut.
:45:23
MyśIę raczej o tym drugim.
:45:26
- Jak mu tam?
- Porter.

:45:30
Trzeba mieć jaja, żeby zadrzeć
z KIanem i tłuc naszych Iudzi.

:45:35
Chyba, że to wariat.
:45:38
TyIe zachodu
dIa 1 30.000 doIarów.

:45:42
70.000. Jego działki.
:45:45
Tym gorzej.
:45:47
Nie mów o tym panu Bronsonowi.
:45:50
PomyśIi, że mięknę.
:45:52
Zawsze powtarza. . .
:45:54
''JeśIi czegoś nie rozumiesz,
pozbądź się tego'' .

:45:58
Nie będziesz miał
kłopotów, jak mówią.


podgląd.
następnego.