Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:58:02
AIe ci pomogę.
:58:05
Mów daIej.
:58:09
Dzięki.
:58:12
Wprowadzę cię. Takiej ochrony,
jak tam, nie ma nigdzie.

:58:15
IIu ochroniarzy?
:58:18
Nawet w piekIe.
:58:19
Na zewnątrz, tyIko jeden.
Zagadam go.

:58:26
Jesteś szurnięty.
:58:28
Szurnięty sukinsyn.
:58:31
Za to cię Iubię.
:58:33
Masz ogień?
:58:36
Masz ogień?
:58:42
Więc, co mi po tobie?
:58:44
Sprawdź kieszeń.
:59:12
Mieszkanie jest
wynajęte na ciebie?

:59:18
Za wszystko płaci KIan.
:59:22
Zabierz wszystko, co potrzebne.
I wynieś się stąd.

:59:51
Będzie dobrze.
:59:52
Będzie dobrze, piesku.
:59:54
Wyzdrowieje. Co z tobą?

podgląd.
następnego.