Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

:59:12
Mieszkanie jest
wynajęte na ciebie?

:59:18
Za wszystko płaci KIan.
:59:22
Zabierz wszystko, co potrzebne.
I wynieś się stąd.

:59:51
Będzie dobrze.
:59:52
Będzie dobrze, piesku.
:59:54
Wyzdrowieje. Co z tobą?
1:00:03
Wiem.
1:00:05
Nic wieIkiego,
aIe ty będziesz bezpieczna.

1:00:08
Nikt nie wie, że tu jestem.
1:00:25
Co?
1:00:28
Nikt nie wie że tu jestem.

podgląd.
następnego.