Payback
podgląd.
wyświetla.
zakładek.
następnego.

1:00:03
Wiem.
1:00:05
Nic wieIkiego,
aIe ty będziesz bezpieczna.

1:00:08
Nikt nie wie, że tu jestem.
1:00:25
Co?
1:00:28
Nikt nie wie że tu jestem.
1:01:12
Ktoś wie, że tu jestem.
1:01:19
Pewnie ją pieprzy.
1:01:21
- Na to wygIąda.
- Psa pewnie też.

1:01:25
Tak myśIisz?
1:01:28
Zaczekajmy.
1:01:55
Spróbuj jeszcze raz.

podgląd.
następnego.